• 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Zajęcia językowe dla maluchów i dzieci w wieku przedszkolnym

Nie próbujemy przekonywać rodziców, zainteresowanych rozwojem swoich pociech, że naukę języka obcego powinni rozpoczynać od przysłowiowej kołyski. Jest to indywidualna sprawa rodziców. Jeśli jednak zdecydują posłać malucha na zajęcia językowe, trzeba pamiętać, że tylko konsekwencja przynosi oczekiwane rezultaty, dlatego należy przemyśleć, kiedy rozpocząć naukę, aby jej później nie przerywać.

Czytaj więcej...

Poziomy zaawansowania

BEST to kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania począwszy od podstaw do poziomów bardzo zaawansowanych. Przyjrzyj się dokładnie naszym poziomom zaawansowania. Tabele zostały opracowane na podstawie Common European Framework of Reference for Languages.

Czytaj więcej...

Kursy gimnazjalne i licealne

Kursy gimnazjalne i maturalne są najczęściej kontynuacją toku kształcenia z języka obcego, rozpoczętego w szkole podstawowej (czasami nawet wcześniej). Kursy te nie tylko pogłębiają językową wiedzę uczestników, ale zawierają także elememty, przygotowujące uczniów do pierwszych egzaminów językowych. Początkowo była to matura, a od kilku lat również egzamin gimnazjalny. Mogą Państwo mieć pewność, że nasi wykwalifikowani i doświadczeni lektorzy - również wieloletni egzaminatorzy - przygotują uczniów właściwie, a egzamin będzie przyjemnością nie stresem - jak to mówią Anglicy - "a piece of cake"!

Czytaj więcej...

Zajęcia językowe dla dzieci w wieku szkolnym

Czy nasze dziecko powinno już zacząć uczyć się języka obcego? Takie pytanie stawia sobie obecnie wielu rodziców.

O ile samej potrzeby kształcenia w zakresie języków obcych nikt dzisiaj nie kwestionuje, o tyle wiek, w którym powinno się rozpocząć tę edukację, nadal jest przedmiotem dyskusji. "Badania dowodzą że, wczesna edukacja językowa wpływa pozytywnie na rozwijanie zdolności intelektualnych, ma dodatni wpływ na wyniki osiągane w szkole, wspomaga opanowanie własnego języka, buduje pozytywną motywację i daje fundament pod systematyczną pracę nad językiem" - twierdzi Janina Furgałowa, kierownik Szkoły Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj więcej...

Kursy przygotowawcze do matury

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego sprawdza ogólną kompetencję komunikacyjną absolwentów, w zakresie wybranego języka obcego na poziomie średnio zaawansowanym lub zaawansowanym. W tym celu sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego, określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych, odpowiednio na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Tak zwana "nowa matura" jest trzecim i jednocześnie ostatnim etapem reformy po teście dla szóstoklasistów i egzaminie gimnazjalnym.

Czytaj więcej...

Angielski dla dyslektyków

Dyslektyk (i nie tylko) też może nauczyć się angielskiego
czyli język obcy dla dzieci z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)

Jako jedyni w Lublinie (prawdopodobnie nawet w Polsce) wprowadzamy zajęcia dla dzieci dyslektycznych i nie tylko. Odrębny charakter nauczania języka obcego w grupie dzieci z indywidualnymi potrzebami wymaga wyjątkowego podejścia. Nasza kadra została przeszkolona i przygotowana do zastosowania w procesie nauczania specyficznych procedur, które obejmują:

 • wnikliwą analizę opinii wspólnie z poradnią pedagogiczno - psychologiczną,
 • zgromadzenie wiedzy na temat konkretnej trudności,
 • opracowanie indywidualnego programu nauczania dostosowanego do potrzeb konkretnego ucznia.

Czytaj więcej...

Kursy przygotowawcze do egzaminów na certyfikat

Od 2009 roku jesteśmy partnerem ETS (Educational Testing Service), największej organizacji testującej na świecie, lidera w tworzeniu obiektywnych i rzetelnych certyfikatów językowych i narzędzi wspomagających naukę języków obcych. Współpracujemy również z British Council Examination Centre Lublin - przygotowujemy naszych kursantów do egzaminów Cambridge ESOL. Organizowane przez nas kursy pomogą Wam się przygotować do egzaminów na certyfikat. Prowadzone są one metodą komunikacyjną, zawierają nie tylko powtórkę z gramatyki i utrwalenie wiedzy z języka, ale również zapoznanie słuchacza z technikami i samą formą egzaminu, rozwiązywanie testów egzaminacyjnych (z lat poprzednich), słuchanie, a to wszystko przy jednoczesnej dbałości o odpowiednią ilość ćwiczeń konwersacyjnych.

Czytaj więcej...

Kursy językowe dla osób dorosłych

Kursy językowe dla dorosłych opierają się o programy ogólnego języka. Skupiamy się na nich przede wszystkim na uczeniu wszystkich sprawności językowych, od czytania, przez słuchanie, pisanie i mówienie. Zajęcia przeznaczone są zarówno dla początkujących słuchaczy, jak również dla osób kontynuujących naukę. Po zakończonym kursie zachęcamy słuchaczy do przystąpienia do egzaminu na certyfikat.

Czytaj więcej...